Polityka prywatności

Dane osobowe

Polityka Prywatności określa zasady dotyczące sposobu pozyskiwania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowe pozyskane od Użytkowników strony www.tax-spot.pl oraz Tax-Spot Anita Morlewska.

Administratorem danych osobowych jest TAX-SPOT Anita Morlewska z siedzibą przy ul. Paderewskiego 1, 85-075 Bydgoszcz, NIP: 4660398519 (dalej: „Administrator”).

Podstawę prawną Polityki Prywatności stanowi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: „RODO”).

Poczucie bezpieczeństwa Klienta jest priorytetem. Dbam o komfort współpracy. Dlatego też bardzo poważnie podchodzę do bezpieczeństwa danych Użytkowników. Zapewniam odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie – zachęcam do kontaktu.

Przetwarzanie danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkownik portalu tax-spot.pl przekazuje Administratorowi poprzez formularz kontaktowy.
 2. Administrator zbiera wyłącznie dane niezbędne do odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym.
 3. Aby zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego na stronie tax-spot.pl konieczne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail. Są one konieczne do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie. Przetwarzane w ten sposób dane osobowe zostają usunięte po przesłaniu odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Administrator zapewnia, że wszystkie przekazane mu dane osobowe, a następnie zapisane w bazie danych będą poufne. Administrator podejmie wszelkie środki bezpieczeństwa wskazane przez przepisy o ochronie danych osobowych, aby to zapewnić.
 5. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Administrator oświadcza, że infrastruktura serwerowe wykorzystywana do funkcjonowania strony tax-spot.pl oraz serwer pocztowy znajdują się w Polsce, na terenie Unii Europejskiej.
 7. Administrator informuje Użytkowników strony tax-spot.pl, że na stronie zaimplementowany jest kod śledzący Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych. Dane te nie są powiązane z użytkownikami strony tax-spot.pl.
 8. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Polityce Prywatności dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO w celu świadczenia usług w ramach działalności prowadzonej przez właściciela serwisu www, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach strony tax-spot.pl.
 9. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom poszczególnych usług takich jak hosting, banki, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne i podatkowe. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik posiada następujące uprawienia w stosunku do jego danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Administratora:
  • prawo do udostępnienia oraz przeniesienia danych,
  • prawo do poprawienia danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Użytkownik tax-spot.pl powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@tax-spot.pl.
 3. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora.
Powierzenie danych
 1. Administrator informuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych wymienionym niżej podmiotom:
  • NAZWA.pl – w celu hostingu strony, przechowywania baz danych oraz korzystania z serwera poczty.
 2. Administrator oświadcza, że wyżej wymienione podmioty, którym zostało powierzone przetwarzanie danych Użytkowników strony tax-spot.pl zapewniają wszelkie odpowiednie organizacyjne i techniczne środki ochrony danych osobowych.
Podsumowanie
 1. Użytkownik strony tax-spot.pl, a także każdy zainteresowany usługami świadczonymi przez Biuro Rachunkowe TAX-SPOT Anita Morlewska może w dogodnym dla siebie czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym w jaki sposób są przetwarzanego jego dane osobowe lub w celu zgłoszenia wszelkich zauważonych nieprawdziwości, które w jego ocenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo przekazu danych. W tym celu należy skorzystać z adres e-mail: kontakt@tax-spot.pl.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Pliki cookie

Co to są pliki cookies?

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu www.tax-spot.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Rodzaje plików cookies

 

 

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.
Możliwość usunięcia plików cookies

 

 

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookies w ogóle lub wybranych cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele plików cookies pomaga w podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.

Serwis www używa plików cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close