Krajowy System e-faktur

Krajowy System e-faktur

Od 1 lipca 2024 r. wejdzie w Polsce w życie obowiązek wystawiania i udostępniania
ustrukturyzowanych faktur sprzedaży poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Korzystanie z systemu
będzie obligatoryjne początkowo tylko dla czynnych podatników VAT, a od stycznia 2025 r. również
dla podatników zwolnionych podmiotowo i przedmiotowo. Dobrowolnie z platformy rządowej można
natomiast korzystać już od stycznia 2022 r.
Faktury wystawione przez KSeF mają format xml i zastąpią dotychczasowe dokumenty papierowe
oraz elektroniczne. Nabywca uzyska dostęp do faktury przez platformę natychmiast, w momencie jej
wystawienia, a więc wysyłka dokumentu choćby przez e-mail nie będzie już potrzebna. Data
wygenerowania faktury w systemie będzie jednocześnie datą jej wystawienia przez sprzedawcę i
otrzymania przez nabywcę. Ułatwi to m.in. wystawianie faktur korygujących, które nie będą już
wymagać jakiejkolwiek dodatkowej dokumentacji potwierdzającej warunki transakcji, zniknie też
konieczność wystawiania duplikatów.
Do 31 grudnia 2024 r. w dotychczasowej formie mogą być wystawiane faktury uproszczone, faktury
dla nabywców będących osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a także faktury
wystawiane przez podmioty nieposiadające siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce.
Krajowy System e-Faktur ma za zadanie uszczelnić system podatkowy, przyspieszyć proces zwrotu
VAT naliczonego, usprawnić procesy administracyjne związane z archiwizacją, księgowaniem i korektą
dokumentów oraz zminimalizować ilość błędów.Serwis www używa plików cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close