Mikrorachunek podatkowy c.d.

Aktualności i Wiedza
Rachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy c.d.

Mikrorachunek w pytaniach i odpowiedziach:

Czy można zrezygnować z mikrorachunku i płacić na dotychczasowych zasadach?

Rachunki bankowe do wpłat podatków PIT, CIT i VAT będą aktywne do 31 grudnia 2019 roku i tylko do tego momentu można dokonywać na nie wpłat. Pozostałe podatki będzie można regulować na dotychczasowe numery rachunków. Po 1 stycznia wpłat można dokonywać tylko i  wyłącznie  na mikrorachunek podatkowy.

Czy można zapłacić podatek za inną osobę na jej mikrorachunek?

Takiej płatności można dokonać, ale pod pewnymi warunkami, a mianowicie:

  • jeśli są członkami najbliższej rodziny: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczeń kwotowych,
  • aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, gdy podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową bądź zastawem skarbowym,
  • każda osoba trzecia, jeśli kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i pracująca na etacie powinna założyć 2 mikrorachunki, jeden na numer PESEL a drugi na numer NIP?

Ministerstwo Finansów wskazuje, że powinno się używać mikrorachunku, który zawiera NIP, ze względu na to że jest prowadzona działalność gospodarcza. Jeśli jednak wpłata zostanie dokonana na mikrorachunek z PESEL to i tak zostanie zaksięgowana prawidłowo na koncie podatnika. Najważniejsza jest identyfikacja osoby wpłacającej.

Co w sytuacji, gdy wpłata zostanie dokonana na niewłaściwy mikrorachunek?

W takiej sytuacji jeżeli podatnik sam się zorientuje, że się pomylił powinien zgłosić się osobiście do urzędu skarbowego z potwierdzeniem dokonanej płatności. Proces wyjaśnienia będzie analogiczny jak obecnie.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik się nie zorientuje o pomyłce, zostanie wezwany przez urząd skarbowy do wyjaśnienia wpłaty. Może się zdarzyć, że w takiej sytuacji będzie wszczęte postępowanie upominawcze ze względu na zaległość podatkową. W takiej sytuacji konieczna będzie wizyta w urzędzie z dowodem zapłaty podatku i wyjaśnienie pomyłki.

W jaki sposób dokonywać wpłat na zaległości sprzed 2020 roku?

Zapłaty dokonuje się na mikrorachunek obowiązujący po 1 stycznia 2020 roku. W tytule przelewu należy wskazać jakiego zobowiązania taka wpłata dotyczy, np. korekta deklaracji, decyzja numer.

Na jaki rachunek dokonywać wpłat za podatki poza PIT CIT i VAT?

W grudniu 2019 roku zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie wykazu rachunków bankowych urzędów skarbowych. Znajduje się w nim również szczegółowe objaśnienie na jaki rachunek wpłacać poszczególne podatki.

Wpłata bezpośrednia z programu kadrowo-płacowego zgodnie z wymaganiami systemu bankowego – czy coś się zmieni?

Forma wpłat się nie zmienia. W dalszym ciągu będzie obowiązywać ten sam przelew Elixir.

Wpłata z banku zagranicznego wymagany numer SWIFT?

Numer mikrorachunku jest zgodny z międzynarodowym standardem IBAN. Nie zmienią się też zasady ogólne dokonywania takich płatności. Jeśli będzie wymagane podanie kodu BIC, należy wpisać nr SWIFT: NBPLPLPW.

Czy generator będzie weryfikował numer NIP i PESEL?

Generator sprawdza algorytm liczby kontrolnej, jeśli wystąpi błąd to system o nim poinformuje. Jeśli ktoś nie uzyskał odpowiedzi na nurtujące go pytanie może zwrócić się z nim do Krajowej Informacji Skarbowej pod numerami telefonów: 801 055 055; 22 330 03 30 bądź skierować zapytanie e-mailem przez stronę Ministerstwa Finansów.