Wyższy limit jednorazowej amortyzacji w 2020 roku

Aktualności i Wiedza

Wyższy limit jednorazowej amortyzacji w 2020 roku

Znamy już limit jednorazowego odpisu jaki podatnik będzie mógł zastosować w roku 2020. W  przeliczeniu kwota ta wyniesie 219 000 zł, czyli o 5 tysięcy więcej w porównaniu do roku 2019.

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonywane mogą być przez podatników, którzy rozpoczęli wykonywanie działalności gospodarczej oraz przez tzw. małych podatników.  Zgodnie z przepisami prawa jednorazowo amortyzować możemy środki trwałe, które mieszczą się w grupie od 3 do 8 w Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Jednorazowa amortyzacja dotyczy zarówno środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wprowadzone przez podatnika w danym roku do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,  do wysokości  50 000 euro sumy tych odpisów*.

Przeliczenia euro dokonujemy na podstawie kursu przyjętego przez NBP na pierwszy  dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy po zaokrągleniu do 1 000 zł.

Wyliczenie limitu na rok 2020:

Kurs euro na 01.10.2019 = 4,3734 zł
Limit = 50 000 euro

50.000 * 4,3734 zł = 218.670 zł, co w zaokrągleniu daje nam limit odpisów do kwoty 219 000 zł.

*sumy odpisów oznacza, iż limit dotyczy łącznej wartości wszystkich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.Serwis www używa plików cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close