Kalendarium ośmiu najważniejszych zmian podatkowych w 2020 roku

Aktualności i Wiedza

Kalendarium ośmiu najważniejszych zmian podatkowych w 2020 roku

Z Nowym Rokiem Nowym Krokiem, czyli kalendarium ośmiu najważniejszych zmian podatkowych 2020 roku.

  1. Płatności na niezgłoszony rachunek, a koszty uzyskania przychodu – na wszystkie transakcje powyżej 15 tys. złotych podatnik zobowiązany jest sprawdzić, czy dany nr rachunku bankowego jest widoczny na tzw. białej liście, dostępnej pod adresem:
   https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
   W przeciwnym wypadku podatnik nie będzie mógł takiej transakcji zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.
  2. Zobowiązania opłacane poza obowiązkową Metodą Podzielonej Płatności – podatnik nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodu faktury za towary bądź usługi, w przypadku zapłaty za fakturę, której kwota będzie równa bądź wyższa niż 15.000 zł  brutto zawierającą choćby jedną pozycję  z załącznika nr 15. Szczegóły MPP oraz pełna lista towarów i usług z załącznika nr 15 dostępna jest pod adresem:
   https://www.gov.pl/web/finanse/od-1-listopada-mpp-obowiazkowy-dla-wybranych-transakcji
   (sankcje w VAT za niedopełnienie tego obowiązku dotyczą płatności już od 11.2019)
  3. NIP na paragonie dla firm – Żeby podatnik mógł wystawić fakturę do paragonu dla firmy, wówczas taki paragon obowiązkowo powinien zawierać NIP nabywcy, w przeciwnym wypadku podatnik nie będzie mógł wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem.
  4. Kasy fiskalne on-line – Z początkiem roku kasy on-line będą obowiązkowe dla pierwszej grupy podatników. Przez pierwszą grupę w tym przypadku należy rozumieć usługi naprawy pojazdów silnikowych, motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów oraz sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych. Ten sam podmiot wciąż może ewidencjonować sprzedaż innych usług lub towarów na zwykłych kasach.
  5. Mikrorachunek podatkowy – każdy podatnik i płatnik będzie posiadał swój własny indywidualny mikrorachunek podatkowy, który będzie służył do wpłat należności nie tylko z tytułu PIT, CIT i VAT, ale także z tytułu niepodatkowych należności budżetowych. Więcej wiadomości pod adresem: https://www.salon24.pl/u/polska-gospodarka/1004792,indywidualny-mikrorachunek-podatkowy-zmiany-dla-przedsiebiorcow
  6. Ulga na złe długi również w  podatkach dochodowych – Ulga, która obowiązywała tylko w zakresie podatku VAT, teraz także będzie możliwa w podatku dochodowym. Wierzyciele będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub fakturze (rachunku), a dłużnicy (także Ci, którzy  rozliczają się na podstawie ryczałtu!) będą zobowiązani do zwiększenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku nieuregulowania płatności w wyżej wymienionym terminie.
  7. Zmiany w rozliczeniu podatku u źródła – W przypadku wypłaty z tytułu należności m.in. z tytułu odsetek, dywidend czy z tytułu licencji na rzecz zagranicznych kontrahentów w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł, podatnicy będą zobowiązani do naliczenia krajowej stawki podatkowej w przypadku obliczenia podatku u źródła
  8. Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia książki przychodów i rozchodów –  w 2020 roku  w ramach uproszczeń zniesiono obowiązek prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników. Więcej informacji pod adresem:
   https://www.pit.pl/aktualnosci/nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-pkpir-na-2020-rok-959173

 

Czy to już wszystkie istotne zmiany w nowym 2020 roku? Trudno mieć pewność przy tak szybko zmieniającym się prawie w Polsce.

W naszym biurze rachunkowym w Bydgoszczy dbamy o to żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami 😉Serwis www używa plików cookie. Korzystając z serwisu zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close